Standard Post with Image

Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Semua Anggota LPP

Tindakan Semua Ketua Jabatan dan Semua Anggota Lembaga Pertubuhan Peladang di Ibu Pejabat dan Negeri (18 Hingga 31 Mac 2020)

Standard Post with Image

Surat daripada Pendaftar Pertubuhan Peladang kepada Semua Pertubuhan Peladang

Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Di Bawah Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit 1988 dan Akta Polis 1967 (18 hingga 31 Mac 2020)

Standard Post with Image

PENGUMUMAN: Semakan Keputusan Peperiksaan

Secara On-Line

Standard Post with Image

PENGUMUMAN: Permohonan Kumpulanwang Pinjaman Pertubuhan Peladang (K3P)

Sila muat turun borang di menu Borang Permohonan.