AHLI JEMAAH PENGARAH (Tambun Bandaraya Ipoh)

Pertubuhan Peladang (Tambun Bandaraya Ipoh)

Pertubuhan Peladang Kawasan Tambun Bandaraya Ipoh

 1. Dato' Haji Nadzri Bin Hj. Ismail (Pengerusi)
 2. Kapt (PA) Abdul Hamid Bin Osman
 3. Haji Mohd. Najib Bin Omar
 4. Mohd. Zahari Bin Bani Hashim
 5. Kol (PA) Haji Jamaludin Bin Mat Saad
 6. Khairuddin Bin Mohd. Rashid
 7. Razali Bin Basiron
 8. Noraziz Bin Hamid
 9. Azarisman Bin Ismail
 10. Mai Faridah Binti Nazari
 11. Nor Jina Binti A. LatifDikemaskini pada: 28 Sep, 2020PENDAPAT PENGUNJUNG(0)
Suarakan Pendapat Anda