Bahagian Hal Ehwal Korporat LPP

Bhg. Hal Ehwal Korporat

LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG

 

Maklumat Pegawai untuk dihubungi:
Nama : En. Mohd. Nor Khairil Redzuan bin Khlid
Jawatan : Pegawai Perhubungan Awam
No. Telefon : 03-26109600
Email : khairilredzuan@lpp.gov.my  Kemaskini Terakhir: 16 Feb, 2017