Dasar Kualiti

Dasar Kualiti LPP

KAMI BERILTIZAM MEMBERIKAN PERKHIDMATAN

YANG PROFESIONAL UNTUK MENGURUSKAN

PERTUBUHAN PELADANG BERKUALITI DAN

MEMBANGUNKAN PELADANG KOMERSIL YANG

MENJADI PENGELUAR UTAMA MAKANAN NEGARA

 

 

 Dikemaskini pada: 29 Sep, 2020