Direktori Division

Direktori Division

 

 

 

Urusetia Ketua Pengarah Ibu Pejabat LPP

   
       

Menara LPP , No. 20 , Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur.

 

Tel. : 03-26109600

 

 

Fax : 03-26970987

   
       

Senarai Kakitangan

   

No.

Nama

Jawatan

Tel. / Samb.

1

Tan Sri Dato' Haji Zainal bin Dahalan

Pengerusi LPP

03-26109600 / 9601

2

Dato' Hj. Mohd Salim Bin Hj.Taha

Ketua Pengarah

03-26109600 / 9602

3

Hamzah bin Haji Bahari

Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan (TKPB)

03-26109600 / 9603

4

Mohd Naser bin Harun

Timbalan Ketua Pengarah Operasi (TKPO)

03-26109600 / 9604

5

Noor Ellyana Binti Md Rejab

P.A Pengerusi

03-26109600 / 9601

6

Rohana Aini binti Abd Ghani

P.A Ketua Pengarah

03-26109600 / 9602

7

Nor Azrina binti Mad Zain

P.A Timbalan Pengarah Pembangunan

03-26109600 / 9603

8

Niwati binti Dumon

P.A Timbalan Pengarah Operasi

03-26109600 / 9604

       

Division

     

No.

Division

   

1

Bahagian Kewangan

 

 

2

Bahagian Pengeluaran Ladang

   

3

Cawangan Undang-undang

   

4

Bahagian Pembangunan Usahawan Peladang

   

5

Bahagian Perniagaantani

   

6

Urusetia Ketua Pengarah

   

7

Bahagian Perancangan Dan Penilaian

   

8

Bahagian Kejuruteraan

   

9

Bahagian Hal Ehwal Korporat

   

10

Bahagian Pengurusan Maklumat

   

11

Bahagian Khidmat Pengurusan

   

12

Cawangan Audit Dalam

   

13

Bahagian Pembangunan Modal Insan

   

14

Bahagian Audit Pertubuhan

   

15

Bahagian Penyeliaan dan Penguatkuasaan

   


Kemaskini Terakhir: 31 Jan, 2017