Statistik Perkhidmatan Atas Talian 2018

Perkhidmatan Atas Talian

Bil

Nama Perkhidmatan Dalam Talian

BILANGAN TRANSAKSI/TAHUN 2018

Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Julai

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Jumlah

Peratus

1

e-Ahli

20

15

20

13 10 8 5 4 10 13 11 17 146

4

2

e-Peladang

181

150

200

150 123 89 96 86 63 45 72 46 1301

40

3

e-Perpustakaan

10

14

16

11 9 6 10 13 13 19 21 16 158

5

4

Sistem PACU

0

0

0

150 133 201 172 162 202 159 173 207 1559

48

5

e-Peperiksaan

12

9

14

5 3 7 9 7 11 13 9 17 116

3

 

Jumlah

223

188

250

329 278 311 292 272 299 249 286 303 3280

100

 Dikemaskini pada: 01 Oct, 2020