Jumlah Penggunaan Perkhidmatan Dalam Talian 2019

Perkhidmatan Dalam Talian

Bil

Nama Perkhidmatan Dalam Talian

BILANGAN TRANSAKSI/TAHUN 2019

Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Julai

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Jumlah

Peratus

1

e-Ahli

-

-

-

- - - - - - - - 634 634

9

2

e-Peladang

50

30

61

53 42 36 40 32 43 52 41 47 527

7

3

e-Perpustakaan

11

15

13

8 15 20 15 17 21 30 33 25 223

3

4

Sistem PACU

300

250

453

620 701 523 421 614 522 601 422 343 5770

78

5

e-Peperiksaan

12

15

17

21 13 15 20 17 23 16 21 14 204

3

 

Jumlah

373

310

544

702 771 594 496 680 609 699 517 429 7358

100

 Dikemaskini pada: 29 Feb, 2020