Pekeliling Ketua Pengarah Bilangan 14/2017

Pekeliling Ketua Pengarah Bilangan 14/2017

Pekeliling KP Bil 14 Tahun 2017 - Kenaikan pangkat secara time-based berasaskan kecemerlangan bagi pegawai kumpulan pelaksana
 - [muat turun]Dikemaskini pada: 20 Sep, 2020