Permohonan Menjadi Ahli PP

Permohonan Menjadi Ahli PP

Syarat-syarat Menjadi Ahli Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK)

 • Berumur 18 tahun dan ke atas
 • Warganegara Malaysia
 • Bermastautin dalam kawasan pengendalian PPK
 • Mengambil bahagian dalam pengeluaran pertanian/ternakan atau
 • Mendapat pendapatan daripada aktiviti pertanian/ternakan atau
 • Menguasai mana-mana daripada faktor-faktor pertanian dan ternakan

 

Proses Untuk Menjadi Ahli PPK

 1. Mengunjungi PPK di kawasan anda
 2. Mendapatkan borang permohonan menjadi ahli
 3. Mengisi borang
 4. Mengemukakan borang kepada PPK
 5. Setiap permohonan hendaklah disertakan bayaran masuk dan saham sebagaimana ditetapkan mengikut Perlembagaan PPK
 6. Pertimbangan dan kelulusan Jemaah Pengarah PPK
 7. Sijil atau kad keahlian dikeluarkan
 8. Ahli boleh menikmati haknya sebagai ahli
 9. Jika sesuatu permohonan ditolak, pemohon bolehlah membuat rayuan kepada Pendaftar dalam masa 14 hari dan Pendaftar akan membuat keputusan muktamad.

 

[Muat Turun Borang]

 

 Dikemaskini pada: 04 Aug, 2020