Perutusan Dan Amanat Tahun Baru 2016 Ketua Pengarah LPP

Perutusan Dan Amanat Tahun Baru 2016 Ketua Pengarah LPP

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Salam sejahtera kepada semua warga LPP.

1. Pengenalan

Syukur Alhamdulillah kita telah selamat melangkah ke tahun baru 2016 dengan menghadapi suasana yang lebih mencabar. Meninggalkan tahun 2015 dengan pelbagai kenangan pahit dan manis yang dapat meningkatkan iltizam dan komitmen kita kepada organisasi LPP dan PP yang kita kasihi.
Kita telah menyaksikan pertukaran atau peralihan pucuk pimpinan LPP berjalan dengan baik dan mengekalkan tradisi dengan pengisian jawatan utama di LPP (Ketua Pengarah) di kalangan warga LPP dan tradisi ini hendaklah dikekalkan selama-lamanya.
Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas sokongan warga LPP dari semua peringkat dan Ahli Peladang dari seluruh negara sehingga perlantikan saya sebagai Ketua Pengarah LPP menjadi kenyataan.

Sesuai dengan dasar kerajaan yang berkuatkuasa dan arahan Yang Berhormat Menteri semasa, izinkan saya menggariskan perkara yang akan menjadi tumpuan atau fokus di dalam tahun 2016 untuk dilaksanakan bersama:

Perutusan Dan Amanat Tahun Baru 2016 Ketua Pengarah LPP.pdf

 

 

 

 

 

 Dikemaskini pada: 02 Oct, 2020