Retreat Lembaga Pertubuhan Peladang

Retreat Lembaga Pertubuhan Peladang

Retreat Lembaga Pertubuhan Peladang

Tarikh: 24 Januari 2018

Masa: 8.30 Pagi - 5.00 Petang

Tempat: Auditorium Tun ahmad Sarji, Aras 2, Menara LPP.

 Kemaskini Terakhir: 22 Jan, 2018