Retreat Lembaga Pertubuhan Peladang

Retreat Lembaga Pertubuhan Peladang

Retreat Lembaga Pertubuhan Peladang

Tarikh: 24 Januari 2018

Masa: 8.30 Pagi - 5.00 Petang

Tempat: Auditorium Tun ahmad Sarji, Aras 2, Menara LPP.

 Dikemaskini pada: 18 Sep, 2020