Sebutharga LPP (HQ) Bil. 09/2017

Sebutharga LPP (HQ)

Sebutharga LPP (HQ) Bil. 09/2017

Merekabentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Majalah Transformasi Pertanian Lembaga Pertubuhan Peladang 2017.

Tarikh Terbit: 01/03/2017, 11:48:00 AM

Tarikh Tutup: 7 Mac 2017 (Selasa) 12:01:00 PMDikemaskini pada: 21 Sep, 2020