SUMBER DANA YPP
 

Sumber dana YPP Yayasan Pelajaran Peladang adalah dari caruman oleh NAFAS, PPN dan PPK pada kadar yang ditetapkan melalui Arahan Pendaftar Bil: 2/1997 iaitu 2% daripada keuntungan bersih setelah ditolak rizab berkanun. Kadar maksima caruman yang ditetapkan adalah seperti berikut:

i. NAFAS: 2% atau maksima RM20,000 mana yang kurang

ii. PPN: 2% atau maksima RM10,000 mana yang kurang

iii. PPK: 2% atau maksima RM2,000 mana yang kurang


Caruman adalah meliputi 264 Pertubuhan Peladang di bawah kendalian LPP, Pertubuhan Peladang di Sarawak dan Pertubuhan Peladang di bawah KAD

 

 Dikemaskini pada: 15 Nov, 2019
PENDAPAT PENGUNJUNG (0)

Suarakan Pendapat Anda