Tender LPP Bil.08 / 2018. Tarikh tutup : 21 November 2018 (Rabu)

i. FASA 3A

Merekabentuk, membekal, menghantar. mengujiguna dan mentauliah sistem penjana haba (hot water generator), sistem pengeringan, peralatan pengredan/pemutuan bagi padi/jagung bijian dan jambatan timbang serta kerja-kerja yang berkaitan termasuk jambatan timbang di kilang padi Pertubuhan Peladang Kawasan Gerai, Terengganu.

ii. FASA 3B

Merekabentuk, membekal, menghantar, mengujiguna dan mentauliah mesin pemprosesan padi & beras (kapasiti pemprosesan 10mtan padi sejam) serta kerja-kerja yang berkaitan di kilang padi PPK Gerai, Terengganu.

Dikemaskini pada: 19 Sep, 2019
PENDAPAT PENGUNJUNG (0)

Suarakan Pendapat Anda