Visi

Menjadi Peneraju Transformasi Pertubuhan Peladang dan Peladang Produktif Dalam Sektor Pertanian.

 

Misi

Membangunkan Pertubuhan Peladang Sebagai Pemberi Perkhidmatan Berkesan Bagi Melahirkan Peladang Produktif.

 

 

 

 Dikemaskini pada: 19 Nov, 2019
PENDAPAT PENGUNJUNG (0)

Suarakan Pendapat Anda