AHLI JEMAAH PENGARAH

NEGERI JOHOR

PERTUBUHAN PELADANG NEGERI JOHOR

AJP

 1. YB DATO' SRI HAJI SAIPOLBAHARI BIN HAJI SUIB (PENGERUSI)
 2. YBHG. DATO' HAJI ALI BIN SHIKH AHMAD
 3. HAJI WAN ISMAIL BIN WAN NGAH
 4. HAJI OMAR BIN SALLEH
 5. HAJI ABU BIN OTHMAN
 6. HAJI HISAMUDDIN BIN SUHAIMEE
 7. HAJI MOHAMED ESA BIN SAMAD
 8. HAJI MOHD SAID BIN IBRAHIM
 9. HAJI SAMID BIN SIPIN

AJP PELADANGMUDA

 1. AHMAD SUFIAN BIN ABD TAHIR
 2. MOHAMAD HANAFIAH BIN MOHD YUSOF

AJP PELADANGNITA

 1. ZARINA BINTI MOHAMED BAIN
 2. MALATIMAH BINTI BANDI

 

PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN LEDANG TANGKAK

AJP

 1. HAJI ABU BIN OTHMAN (PENGERUSI)
 2. HAJI ABD RAHIM BIN ISMAIL
 3. ZAIDI BIN ABD MAJID
 4. HAJAH NORTIPAH BINTI MD TOP
 5. HAJI DASUKI BIN MOHD NOR
 6. HAJI ABDUL RAHMAN BIN DAUD
 7. HAJI JALIL BIN TULUS

 

AJP PELADANGMUDA

 1. MOHD ZAKI BIN PATKUR @ SAMURI
 2. ARIFUDIN BIN WAGIMAN

AJP PELADANGNITA

 1. JAMILAH BINTI KESAH
 2. HAJAH FABILAH BINTI AB GHANI

 

PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN AYER BALOI

AJP

 1. HAJI SAMID BIN SIPIN (PENGERUSI)
 2. AMIN BIN MANIDI
 3. HAJI YUSUF BIN SAMINGAN
 4. HAJI MAD YUSUF BIN HJ YUNUS
 5. HAJI HAMZAH BIN KASSIM
 6. MOHD RADI BIN MOHD NOOR
 7. OMAR BIN ABASS

AJP PELADANGMUDA

 1. AIMI BIN JASMAN
 2. AHMAD SHAHIR BIN SAMID

AJP PELADANGNITA

 1. FAINAH BINTI ABDULLAH
 2. SALMAH BINTI SURATMEN

 

PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN MERSING

AJP

 1. HAJI SADRI BIN YUSOF (PENGERUSI)
 2. HAJI ABDULLAH BIN IBRAHIM
 3. HAJI ROSLEE BIN DAHLAN
 4. BAKAR BIN SURIP
 5. ABD RAZAK BIN OTHMAN
 6. SHMSURI BIN YUSOF
 7. ABU HANIPAH BIN ABU BAKAR

AJP PELADANGMUDA

 1. AZMIR BIN DATO’ ZAINAL ABIDIN
 2. MUHAMMAD SYUKRI BIN IBRAHIM

AJP PELADANGNITA

 1. MALATIMAH BINTI BANDI
 2. CIK HARLINA BINTI ABDULLAH

 

PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN BAKRI

AJP

 1. YB DATO' SRI HAJI SAIPOLBAHARI BIN HAJI SUIB (PENGERUSI)
 2. MUHAMAD SEH BIN KAMIS
 3. MD SAAT BIN AMAT
 4. MOHAMAD SAHRIFF BIN ABU KASSIM
 5. MOHD UZIR BIN SHAHID
 6. MOHD JALIL BIN SHAHARI
 7. MD RASID BIN HJ. SUIB

AJP PELADANGMUDA

 1. MOHD RADZI BIN AMIN
 2. SAIFUL NURUL IMAN BIN SAIPOLBAHARI

AJP PELADANGNITA

 1. HANIDAH BINTI SUMADI
 2. SURAYA BINTI ISMAIL

 

PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN MUAR SELATAN

AJP

 1. HAJI MESBAH BIN YASAK (PENGERUSI)
 2. ABU BIN MISRI
 3. IBRAHIM BIN AHMAD
 4. MASKAT BIN OTHMAN
 5. HAJI MD JONIT BIN PAIDI
 6. HAJI OMAR BIN KLIWAN
 7. QADRI BIN JAMALI

AJP PELADANGMUDA

 1. MASJOYO BIN CHAMIRAN
 2. MD SAUFI BIN ATAN

AJP PELADANGNITA

 1. PAUZIAH BT. MUSA
 2. HARLINA BT. WAHID 

 

PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN BATU ANAM

AJP

 1. HAJI KASSIM BIN SUANG (PENGERUSI)
 2. HUSIN BIN MAMON
 3. HAJI SHARUDDIN BIN HUSSEIN
 4. ABD TAHIR BIN MA'OLUD
 5. BAKAR BIN ALI
 6. YUSOP BIN MD ARIP
 7. MINHAT BIN IBRAHIM

AJP PELADANGMUDA

 1. AHMAD SUFIAN BIN ABD TAHIR
 2. AHMAD NAZRIN BIN MUHAMMAD

AJP PELADANGNITA

 1. NORAZLIN BINTI NORDIN
 2. ROZIAH BINTI MOHD BAKI

 

PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN PAGOH

AJP

 1. HAJI ABU BAKAR BIN MOHAMAD (PENGERUSI)
 2. HAJI A. RAHIM BIN TARKOM
 3. HAJI MUZAMIL BIN ALI
 4. AB AZIZ BIN SAMAH
 5. HAJI MOHD NOOR BIN HJ TAIB
 6. HAJI PUNIRAN BIN NGADIMAN
 7. MAHZAL BIN ABD MAJID

AJP PELADANGMUDA

 1. MD EFENDI BIN ABDULLAH
 2. ABDUL MANAN BIN AB RAHMAN

AJP PELADANGNITA

 1. HAJAH FATIMAH BINTI MOHAMAD
 2. MAZNAH BINTI MD RASALI

 

PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN BATU PAHAT TENGAH

AJP

 1. YBHG. DATO' HAJI ALI BIN SHIKH AHMAD (PENGERUSI)
 2. HAJI BAKRI BIN AWANG
 3. MASROM BIN TOBIRAN
 4. HAJI SHUALDI BIN MOKTAR
 5. AHMAD SURANI BIN MAAT
 6. AZLAN BIN AYOB
 7. NOORDON BIN AHMAD

AJP PELADANGMUDA

 1. MOHD NORAZAM BIN KOSRAN
 2. MOHAMAD SAFAR BIN A RAHMAN

AJP PELADANGNITA

 1. KAMARIAH BINTI IDRIS                                      
 2. NORAISAH BINTI SUEIB                               

 

PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN PARIT RAJA

AJP

 1. HAJI MOHD SAID BIN IBRAHIM (PENGERUSI)
 2. HAJI KASMAT BIN ISENIN
 3. HAJI IBRAHIM BIN AHMAD
 4. HAJI ZAIHAT BIN SAIMAN
 5. HAJI AHMAD BIN WAGIMAN
 6. HAJI MD SHAH BIN BAHRON
 7. HAJI BAKIR BIN SIRAT

AJP PELADANGMUDA

 1. KHAIR ZAKI BIN MISNI
 2. MOHAMMAD ANUAR BIN MOHAMMAD SAAT

AJP PELADANGNITA

 1. HAJAH NORMIAH BINTI SARUJI
 2. HAJAH SITI HASNAH BINTI SANIP

 

PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN BENUT

AJP

 1. HAJI PUNGOT BIN SELAMAT (PENGERUSI)
 2. HAJI SARKAWI BIN BANJAR
 3. HAJI ABD KAREEM BIN ABD MOIN
 4. SUKAWAI BIN SARBIN
 5. HAJI SBAIN BIN A.KARIM
 6. MOHD SANUSI BIN BACHOK
 7. HAJI MOHD ZAHRI BIN MARDI

AJP PELADANGMUDA

 1. NORHAIZAD BIN SBAIN
 2. KARNAIN BIN JUKRI @ JUFRI

AJP PELADANGNITA

 1. AMINAH BINTI LASA
 2. HAJAH SITI ARPAH BINTI MOKRAJI

 

PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN PARIT SULONG

AJP

 1. HAJI ISMAIL BIN ISHAK (PENGERUSI)
 2. AZMI BIN MASRANI
 3. HAJI KAMARUDIN BIN TARMIN
 4. MOHAMED MAHFOD BIN TAIB
 5. HAJI KAMIN BIN JUMIRAN
 6. NAIM BIN SAID
 7. HAJI KOMAR BIN MOHD SAID

AJP PELADANGMUDA

 1. MOHD NIZAM BIN MISNAN
 2. MOHAMAD ELSA BIN ELIAS

AJP PELADANGNITA

 1. HAMIDAH BTE SAHAT
 2. NORRABIAH BTE ISMAIL

 

PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN BUKIT GAMBIR

AJP

 1. HAJI HISAMUDDIN BIN SUHAIMEE (PENGERUSI)
 2. A.RAHMAN BIN PAWIROH
 3. HAJI SELAMAT BIN MARKOM
 4. HAJI ISMAIL BIN SITAM
 5. HAJI AHMAD BIN MANUD
 6. HAJI ABDUL LATIFF BIN AHMAD
 7. HAJI RAMLI BIN SALIKAN

AJP PELADANGMUDA

 1. MUHAMMAD HARITH BIN MUHAMAD HATTA
 2. FAHRURRAZI BIN SAHAT@ISMAIL

AJP PELADANGNITA

 1. HAJAH ZAITON BINTI HJ KAIRAN @KASRAN
 2. HAJAH ZAITON BINTI ABDULLAH

 

PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN PEKAN NANAS

AJP

 1. HAJI SALAMAT BIN OTHMAN (PENGERUSI)
 2. TUGIMAN BIN KAYAT
 3. HAJI ISMAIL BIN ALI
 4. KASBON BIN KASRON
 5. TAJUDIN BIN OTHMAN
 6. HAJI MOHD NAIM BIN SULEIMAN
 7. ZURAIDAH BINTI ISMAIL

AJP PELADANGMUDA

 1. SYAHRULZAMAN BIN HJ IBRAHIM
 2. AHMAD SYARHAN BIN AHMAD RAQI

AJP PELADANGNITA

 1. ZARINA BINTI MOHAMED BAIN
 2. HAJAH AZIZAH BINTI MD AMIN

 

 

PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN ENDAU

AJP

 1. MIOR AHMAD BIN MOHD ALI (PENGERUSI)
 2. ZAINEE BIN DAUD
 3. ZAINOL BIN YUSOFF
 4. HAJI SHAFIE BIN KASSIM
 5. HAJI AB RAZAK BIN HJ HITAM
 6. MAHAZIR BIN TUAN DAHLAN @ AHMAD
 7. AHMAD ASRI BIN HJ OTHMAN

AJP PELADANGMUDA

 1. ABDULLAH BIN CHIK
 2. SOHADI BIN KAHAR

AJP PELADANGNITA

 1. HAJAH NORSIAH BINTI ENDOT
 2. NORIAH BINTI ADAM

 

PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN PENGERANG

AJP

 1. HAJI ABDUL KADIR BIN AHMAD (PENGERUSI)
 2. HAMZAH BIN OSMAN
 3. JOHANA BIN BIDIN
 4. HAJI ABDUL RAZAK BIN BUDU
 5. HAJI MOSLIM BIN YASSIN
 6. HAJI SUDARKA BIN SUKADI
 7. HAJI HOT @ HOOD BIN ABD WAHAB

AJP PELADANGMUDA

 1. MOHAMAD NORALAM BIN SAHRONI
 2. AHMAD SALLEH BIN KAMAR

AJP PELADANGNITA

 1. MARGANAH BINTI ALIMIN @HALIMI
 2. MAIMUNAH BINTI JAFAR

 

PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN JOHOR BAHRU SELATAN

AJP

 1. IBRAHIM BIN ATAN (PENGERUSI)
 2. DR ZUBAIDI BIN AHMAD
 3. DATUK ABDUL AZIZ BIN SAPIAN
 4. ABDUL RAHMAN BIN HALIM
 5. HAJI MOHD SAID BIN IBRAHIM
 6. TUKIMIN BIN AZIZ
 7. NORSHAM BIN ABDULLAH

AJP PELADANGMUDA

 1. MUHAMMAD REDHA BIN ABU BAKAR
 2. ABU ZAID BIN ABU BAKAR

AJP PELADANGNITA

 1. JAMILAH BINTI OSMAN
 2. KAMARIA BINTI OSMAN

 

PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN PONTIAN SELATAN

AJP

 1. HAJI ABDUL RAHIM BIN ABU BAKAR (PENGERUSI)
 2. HAJI A. GANI BIN AZIZ 
 3. HAJI MOHD. SAPII BIN KADAR
 4. HAJI BORHANODDIN BIN MD. TUBIN
 5. KHAIRUL ANUAR BIN ABDULLAH SHUKOR
 6. MOHD SARLAN BIN SARINGA'AT
 7. HAJI MD SAID BIN ABU TALIB

AJP PELADANGMUDA

 1. SAIPOL ANUAR BIN M. YUSOF
 2. HAIRUL NIZAM BIN TALIB

AJP PELADANGNITA

 1. HAJAH JEMELIAH BINTI MD. YUSOOF
 2. NORMAH BINTI MOHAMED

 

PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN JOHOR BAHRU TIMUR

AJP

 1. HAJI OMAR BIN SALLEH (PENGERUSI)
 2. HASHIM BIN HASSAN
 3. HAJI SAPAWI BIN AHMAD JOHARI
 4. A.RAHMAN BIN HAJI T. AHMAD
 5. MOHD ARIS BIN KECHIK
 6. HAJAH FATIMAH BINTI JABAR
 7. SUDIRMAN BIN KASBY

AJP PELADANGMUDA

 1. MOHD SALEHUDDIN BIN OMAR
 2. AZIZUL BIN BACHOK

AJP PELADANGNITA

 1. HAJAH SITI HAJAR BINTI ABAS
 2. RAHILAH BT ABDULLAH

 

PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN RENGIT

AJP

 1. HAJI MOHAMED ESA BIN SAMAD (PENGERUSI)
 2. ZAKARIA BIN ROHANI
 3. HAJI ISMAIL BIN TAMJIS
 4. MOHD YUSOF BIN ISMAIL
 5. HAJI ISHAK@MOHD FARID BIN SIRAJ
 6. ALLAH (ABDULLAH) BIN SEKAK (ISHAK)
 7. KHASMUNI BIN MUHAMAD

AJP PELADANGMUDA

 1. MOHD YUSOF BIN KASMON
 2. HAZIM BIN ISHAK@MOHD FARID

AJP PELADANGNITA

 1. SAEDAH BINTI MOHAMED
 2. ESAH BINTI DAGIMI

 

PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN KLUANG

AJP

 1. HAJI MISBAH BIN MISRAN (PENGERUSI)
 2. HAJI IBRAHIM BIN ARIFFIN
 3. HAJI MD LASI BIN SOMIRAN
 4. HAJI JOHAR BIN RUSDI
 5. SUGIMON BIN SAID
 6. HAJI SAGIRAN BIN KASSAN
 7. ALI BIN SURIP

AJP PELADANGMUDA

 1. SHAH RIZAN BIN ABU BAKAR
 2. A.SAMAH BIN PUDDIN

AJP PELADANGNITA

 1. HABSHA BTE YUSAK
 2. HAJAH FATIMAH BT SAID

 

PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN SEGAMAT TENGAH

AJP

 1. OTHMAN BIN MOHAMED @ MOHAMED BAHARI (PENGERUSI)
 2. SHAHARUDDIN BIN AHMD NAWAWI
 3. HAJI AHMAD BIN DARSIKUN
 4. HAJI KAMARUDIN BIN AHMAD
 5. HAJI HARUN BIN MOHAMAD
 6. MOHD ALI HISHAMUDDIN BIN HASAAN
 7. ABD MAJID BIN MADISAN

AJP PELADANGMUDA

 1. ABD AZIZ BIN JAMIL
 2. RASHIDAH BINTI BADRI

AJP PELADANGNITA

 1. HAJAH RAHANA BINTI MOHAMED
 2. HAJAH HAMIDAH BINTI HASHIM

 

PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN KOTA TINGGI

AJP

 1. HAJI WAN ISMAIL BIN WAN NGAH (PENGERUSI)
 2. HAJI WAN ABDUL AZIZ BIN WAN MOHAMED
 3. HAJI ABDUL WAHAB BIN SARDI
 4. HAJI SUKARTI BIN KANDARI
 5. HAJI AHAMAD BIN SAPARI
 6. SAMSUDIN BIN MOHAMAD
 7. HAJI MOHAMAD YUNUS BIN PIKIR

AJP PELADANGMUDA

 1. NOOR MARIATUL QIBTIYAH BTE ABDUL WAHAB
 2. MUHAMMAD FAKRURAFIE BIN MOHD ADAM

AJP PELADANGNITA

 1. NORMALAH BINTI SIKOM
 2. ROKIAH BINTI AHMAD

 

PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN SENGGARANG

AJP

 1. HAJI ABDUL LATIF BIN SAHARI (PENGERUSI)
 2. HAJI SAHRI BIN HJ TUMIN
 3. HAJI ARBAIN @ ARBIAN BIN HJ RAMLI
 4. HAJI MOHAMAD BIN HASNAN
 5. RAZAK BIN HJ OTHMAN
 6. SHARIFF PUDIN BIN RAMLAN
 7. OTHMAN BIN JONED

AJP PELADANGMUDA

 1. MOHD NIZAM BIN MISNAN
 2. MOHAMAD ELSA BIN ELIAS

AJP PELADANGNITA

 1. ASMAH BINTI DAMIN
 2. RUBIAH BINTI HUSAIN

 

PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN KOTA TINGGI TIMUR

AJP

 1. HASHIM BIN MUHAMMAD (PENGERUSI)
 2. HAJI KHAMIN BIN JALIL
 3. HAJI JAMIL BIN SAIMON
 4. HAJI MESRAN BIN TUKIMAN
 5. HAJI RAHMAT BIN MAHADAN
 6. MOHD FADZIL BIN MOHD SEBALAS
 7. IDRIS BIN AHMAD

AJP PELADANGMUDA

 1. MOHD HAMIDI BIN HAJI TAIB
 2. NURAZAM BIN HAJI JAMIL

AJP PELADANGNITA

 1. MESNAH BINTI KATANG
 2. NORZANAH BINTI IDRIS

 

PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN SIMPANG LIMA BATU PAHAT

AJP

 1. HAJI MOHD SAMSI BIN HAJI MOHD RAIS (PENGERUSI)
 2. HAJI MOHD YUSOF BIN HAJI MD SALLEH
 3. HAJI AHMAD BIN HAJI MOHD RAIS            
 4. HAJI ABD RAHIM BIN HASHIM                    
 5. MAHMAD BIN IKHSAN                                                    
 6. HAJI HANAFI BIN SHALEHAN
 7. HAJI MISNON BIN SERI

AJP PELADANGMUDA

 1. MOHAMAD HANAFIAH BIN MOHD YUSOF
 2. SHAHRIZAM BIN WAHID

AJP PELADANGNITA

 1. HAJAH KHATIKAH BINTI KINON
 2. HAMIDAH BIN HAMDAN

 

PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN KULAI

AJP

 1. HAJI ABDUL RASID BIN BEDU (PENGERUSI)
 2. HAJI AHAMAD BIN ABD RAZAK
 3. HAJI AHMAD BIN MOHAMED
 4. YUNUS BIN KARMAN
 5. HAJI MUHAMMAD HATTA BIN NOAH
 6. HAJI KALAM BIN SALIM
 7. AMIRUDIN BIN PARJAN

AJP PELADANGMUDA

 1. MOHD ALI BIN ROSLAN
 2. MOHD ADAM BIN ABD RAHIM

AJP PELADANGNITA

 1. HAJAH ZAHARAH BINTI ABD HAMID
 2. HAJAH ZIRYANI BINTI ALI                           

 

PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN SIMPANG RENGGAM

AJP

 1. HAJI MD JUDYAR BIN MALIK (PENGERUSI)
 2. HAJI MD YUSOF BIN PARMAN
 3. PUMIRAN BIN KUSNI
 4. KAMALUDIN BIN SUPIAN
 5. HAJI IBRAHIM BIN DIRON
 6. HAJI SAAT BIN KELIWON
 7. BACHIK BIN PAIT

AJP PELADANGMUDA

 1. KHAIDIL HAKIM BIN NAIM
 2. MOHAMAD NORAZLAN BIN BACHIK

AJP PELADANGNITA

 1. RONIRAH BINTI KOSNI
 2. MASAMAH BINTI TAIB

 

PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN LABIS

AJP

 1. HAJI MASDUKI BIN JARKASI (PENGERUSI)
 2. HAJI IBRAHIM BIN YAMAN
 3. HAJI KAMARULZAMAN BIN NORDIN
 4. HAJI IDRIS BIN ABDULLAH
 5. HAJI SHAMSUDIN BIN HARON
 6. ISHAK BIN KADIRON
 7. ISMAIL BIN ABU BAKAR

AJP PELADANGMUDA

 1. MOHD SALMAN BIN ISHAK
 2. KHAIRUL NIZAM BIN AB. MANAP

AJP PELADANGNITA

 1. AISHAH BINTI ABU BAKAR
 2. NARIMAH BINTI AHAMED

 

PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN SRI MEDAN

AJP

 1. HAJI MISRAN BIN KADIO (PENGERUSI)
 2. HAJI KAMSANI BIN SIMON
 3. MOHD SUPANDI BIN SADIMAN
 4. HAJI ABDUL WAHID BIN MARMAN
 5. HAJI MISWAN BIN YAINIAN
 6. HAJI SUPA’AT BIN MARZUKI
 7. HAJI PARNI BIN SENTOT

AJP PELADANGMUDA

 1. SALLEHUDIN BIN HAMSAN
 2. MOHAMAD SAUFIE BIN A HAMID

AJP PELADANGNITA

 1. MUSRIWATI BINTI DASUKI
 2. MAIMUNAH BINTI HASSAN

 Dikemaskini pada: 01 Oct, 2020PENDAPAT PENGUNJUNG(0)
Suarakan Pendapat Anda