Aplikasi solar dalam teknologi pertanian

Aplikasi solar dalam teknologi pertanian

Aplikasi solar dalam teknologi pertanian

Seiring dengan kemajuan sains dan teknologi, sektor pertanian nampaknya tidak pernah terpinggir untuk turut serta membangun seiring dengan arus pemodenan tersebut. Bermula daripada kaedah penanaman, pembajaan dan pemantauan menggunakan sistem teknologi, semuanya turut berkembang dan diinovasi untuk memaksimumkan hasil serta meningkatkan pendapatan petani.

Artikel penuh di http://www.utusan.com.myKemaskini Terakhir: 05 Jul, 2019