KIK/KMK LPP

Peringkat Ibu Pejabat Tahun 2012

Pemenang Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) Peringkat Ibu Pejabat Tahun 2012 (18 Oktober 2012)

 

KATEGORI

 

PEMENANG

ANUGERAH PERDANA

http://www.lpp.gov.my/image/image_gallery?uuid=66442b45-dcee-41ec-880a-75678d062dc5&groupId=10171&t=1356676742004

 

http://www.lpp.gov.my/image/image_gallery?uuid=1fc338b4-39e5-4fc4-b53f-45feeadd9fd3&groupId=10171&t=1356676749000

ANUGERAH EMAS

http://www.lpp.gov.my/image/image_gallery?uuid=8b81b562-4db5-4683-a833-0fa392cd272f&groupId=10171&t=1356677870392

 

http://www.lpp.gov.my/image/image_gallery?uuid=35bf73e6-3658-4ce3-90bf-faf7dcf51a6a&groupId=10171&t=1356677876303

ANUGERAH EMAS

http://www.lpp.gov.my/image/image_gallery?uuid=5ad00a47-a28b-41be-9299-348e64adabfe&groupId=10171&t=1356677885954

 

http://www.lpp.gov.my/image/image_gallery?uuid=ab845e29-e337-4ab7-b239-07dc9b7a4689&groupId=10171&t=1356677896490

ANUGERAH PERAK

http://www.lpp.gov.my/image/image_gallery?uuid=c1d7b3fa-e2c5-43b4-a5e2-df451477ce1b&groupId=10171&t=1356926511189

 

http://www.lpp.gov.my/image/image_gallery?uuid=878b4586-7374-4303-a550-17590fd26de8&groupId=10171&t=1356926643855

ANUGERAH PERAK

http://www.lpp.gov.my/image/image_gallery?uuid=c0c4d7ad-7ab6-49d2-bb63-452cbd0079bc&groupId=10171&t=1356678431827

 

http://www.lpp.gov.my/image/image_gallery?uuid=15723740-8b3b-4dbc-89bf-2577c46bae76&groupId=10171&t=1356678205377

ANUGERAH PERAK

http://www.lpp.gov.my/image/image_gallery?uuid=0cf6155c-cb65-4921-9860-f69f080b6180&groupId=10171&t=1356678243542

 

http://www.lpp.gov.my/image/image_gallery?uuid=52a24473-418d-4321-afca-b76678b203d4&groupId=10171&t=1356678279246

ANUGERAH GANGSA

http://www.lpp.gov.my/image/image_gallery?uuid=0dba9cbc-656e-4385-b914-2c265ef108d8&groupId=10171&t=1356678634687

 

http://www.lpp.gov.my/image/image_gallery?uuid=7c28213d-5640-41d5-b491-40c38c6022cd&groupId=10171&t=1356679012188

ANUGERAH GANGSA

http://www.lpp.gov.my/image/image_gallery?uuid=0311f155-2616-4f76-a997-0d2e1c9251a9&groupId=10171&t=1356679044131

 

http://www.lpp.gov.my/image/image_gallery?uuid=0d83e9e8-8aa7-4fda-8852-671d0e1d8de2&groupId=10171&t=1356679143528

ANUGERAH GANGSA

http://www.lpp.gov.my/image/image_gallery?uuid=88c2613b-3f6f-42df-af24-035831ead90d&groupId=10171&t=1356679303653

 

http://www.lpp.gov.my/image/image_gallery?uuid=c6938c48-bb59-4d05-a861-95b85fea302c&groupId=10171&t=1356679331924

ANUGERAH GANGSA

http://www.lpp.gov.my/image/image_gallery?uuid=08d2c8bd-c4b6-4cc8-b367-2e660c50c956&groupId=10171&t=1356679369002

 

http://www.lpp.gov.my/image/image_gallery?uuid=1b388711-3289-4aaa-8265-285b12a63cfb&groupId=10171&t=1356679411288

ANUGERAH GANGSA

http://www.lpp.gov.my/image/image_gallery?uuid=32cde15c-f9c3-4e87-8ef4-53311d1165d3&groupId=10171&t=1356679461614

 

http://www.lpp.gov.my/image/image_gallery?uuid=a09746cf-5b25-4555-aaa7-0483b5466e89&groupId=10171&t=1356679495718

ANUGERAH GANGSA

http://www.lpp.gov.my/image/image_gallery?uuid=9072f2b5-583b-4a93-8b20-21ffc01be854&groupId=10171&t=1356679566334

 

http://www.lpp.gov.my/image/image_gallery?uuid=43662531-f0f8-4f83-a749-9b3baf902a27&groupId=10171&t=1356679606827

 

 

 

 

 Kemaskini Terakhir: 16 Feb, 2017