LPP terima peruntukan RM62 juta libatkan LPP, MADA, KADA dan DOA Sarawak

LPP terima peruntukan RM62 juta libatkan LPP, MADA, KADA dan DOA Sarawak

LPP terima peruntukan RM62 juta libatkan LPP, MADA, KADA dan DOA Sarawak

KUALA LUMPUR: Pandemik COVID-19 juga telah merubah kehidupan semua orang termasuk warga peladang, penternak dan nelayan. Demi membantu masyarakat peladang, Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) telah menerima peruntukan Pakej Rangsangan Ekonomi (PRE) berjumlah RM62 juta melibatkan Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP), Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA), Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) dan Jabatan Pertanian Sarawak (DOA Sarawak).

Menteri Pertanian dan Industri Makanan (MAFI) Datuk Seri Ronald Kiandee berkata, kerajaan juga telah memperuntukkan sebanyak RM190 juta kepada MAFI untuk disalurkan kepada pelbagai agensi dan jabatan di bawah MAFI termasuk LPP untuk melaksanakan pelbagai inisiatif dan program yang akan memberi impak kepada golongan sasar.

Artikel penuh di : https://www.utusanborneo.com.myDikemaskini pada: 29 Sep, 2020