:: Tabung Pembangunan Usahaniaga Peladang :
   
:: Pendaftaran Pemilik Jentera Pembajak Insentif Pembajakan Kepada Pesawah Kerajaan Persekutuan :
 • Senarai Nama Pengerusi MPPP [muat turun] [90.9 KB]
 • Borang [muat turun] [pdf, 27.3 KB] •  
 •  
:: Taklimat Majlis Pembangunan Pertanian Kawasan Parlimen :
 • Senarai Nama Pengerusi MPPP [muat turun] [263 KB]
 • Maklumat Taklimat [muat turun] [pdf, 227 KB]
 • Borang [muat turun] [1462 KB] •  
 •  
:: Skim Pemilikan Jentera Dan Peralatan Kecil Peladang (Di bawah Dasar Jaminan Bekalan Makanan - Khidmat Sokongan Mekanisasi Ladang :
 • Maklumat Skim [muat turun] [pdf, 1.6 MB]
 • Garis Panduan Dan Kaedah Pelaksanaan Skim [muat turun] [pdf, 508 KB] •  
 •  
:: Pelaksanaan Insentif Pengeluaran Padi :
 • Pindaan Manual Perlaksanaan Insentif Pengeluaran Padi (IPP) [muat turun] [pdf, 313 KB]
 • Bantuan Input Pertanian [muat turun] [pdf, 1.6 MB]
 • Pembajakan [muat turun] [pdf, 386 KB] •  
 •  
:: Pelaksanaan Skim  Baja Padi Kerajaan Persekutuan (SBPKP) [muat turun] [pdf, 1.9 MB]
:: Pelaksanaan Perwakilan Kuasa Pendaftar PP [muat turun] [pdf, 25.1 KB]
:: Deraf Manual Pelaksanaan Insentif Meningkatkan Pengeluaran Beras Bagi Sub-Program:-
 • Kawalan Makhluk Perosak Dan Rumpai [muat turun]
 • Kapur [muat turun]
 • Baja Tambahan NPK [muat turun] •  
 •  
:: Panduan Menangani Kemalangan Kenderaan dan Jentera Milik LPP [muat turun] [pdf, 203.8 KB]
:: Panduan Tuntutan Hutang Melalui Proses Timbangtara Dan Mahkamah [muat turun] [pdf, 321.4 KB]
:: Panduan Pelaksanaan Audit Pengurusan Ke atas PP [muat turun] [pdf, 206 KB]
:: Panduan Penyiasatan Dan Penyediaan Laporan Siasatan [muat turun] [pdf, 246 KB]
:: Penggunaan Sistem Primari Pertubuhan Peladang Versi 2.1 [muat turun] [pdf, 8.4 MB]
:: Kesalahan-Kesalahan Dan Kecuaian Lazim Yang Menyebabkan Kerugian Dalam Pertubuhan Peladang [muat turun] [pdf, 269.2 KB]
:: Standard Operating Procedure (SOP)  [muat turun] [pdf, 1.6 MB]
:: Muat turun borang Pensijilan Akreditasi Projek Ternakan (SALT)  [maklumat lanjut]
:: Peringatan : Unsur Penipuan di dalam Skim Pelaburan Projek Pertanian yang di Anjurkan oleh Syarikat Swasta dan Individu Tertentu [maklumat lanjut] [pdf, 19 KB]
   


Dikemaskini pada: 06 Dec, 2019
PENDAPAT PENGUNJUNG (0)

Suarakan Pendapat Anda