Pengurusan Tertinggi

Pengurusan Tertinggi LPP

 

KETUA PENGARAH / PENDAFTAR PP/KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)
Puan Azulita binti Salim

03-26971033(DL)
03-26970988 (Fax KP)
azulita@lpp.gov.my
TIMBALAN KETUA PENGARAH PEMBANGUNAN
Hajah Norlizah binti Haji Muhamad

03-26970977(DL)
03-26971036 (FAX)
norlizah@lpp.gov.my

TIMBALAN KETUA PENGARAH OPERASI
Dato' Haji Ismail bin Haji Saleh
D.S.D.K, S.D.K, AM.K

03-26970993(DL)
03-26971051(FAX)
ismail@lpp.gov.my

  

    KOSONG

PENGARAH
PENGELUARAN DAN PEMASARAN
KOSONG

03-26970863(DL)
03-26970486 (FAX) 
@lpp.gov.my

PENGARAH
PERANCANGAN DAN PENILAIAN
Haji Mohd Faizal bin Mohd Jakir

03-26971058(DL)
03-269710871(FAX)
mdfaizal@lpp.gov.my

PENGARAH
INDUSTRI PADI DAN BERAS
Dato' Sawalludin bin Ahmad

03-26109600
03-26970968 (FAX)
sawalludin@lpp.gov.my

PENGARAH
PENYELIAAN & PENGUATKUASAAN
Haji Kamsani bin Adam

03-26971061(DL)
03-26970872 (FAX)
kamsani@lpp.gov.my
  

    KOSONG

PENGARAH
KEJURUTERAAN
KOSONG

03-26970972(DL)
03-26970950 (FAX)
@lpp.gov.my

PENGARAH
PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN PEMBIAYAAN
Amir bin Matamin

03-26970957(DL)
03-26970967 (FAX)
amirlppsbh@lpp.gov.my

PENGARAH
KEWANGAN
Hajah Razana binti Hj Ghazali

03-26970978(DL)
03-26970959(FAX)
razana@lpp.gov.my

 

PENGARAH
KHIDMAT PENGURUSAN
Hajah Nor Faizah binti Umar

 

03-26970981(DL)
03-26971052(FAX)
faizah_omar@lpp.gov.my

 

PENGARAH
UNIT INTEGRITI
Hadriyani binti Ahmad


03-26109872(DL)
03-26911342(FAX)
hadriyanisbh@lpp.gov.my

PENGARAH
PEMBANGUNAN MODAL INSAN
Hajah Che Aloha binti Sulaiman


03-26971031(DL)
03-26970969(FAX)
chealoha@lpp.gov.my

PENGARAH
PENGURUSAN MAKLUMAT
Dr. Marfizah binti Abdul Rahman

03-26970976(DL)
03-26970953(FAX)
marfizah@lpp.gov.my

 

PENGARAH
BAHAGIAN AUDIT PERTUBUHAN
Haji Abdul Halim bin Hanapiah

 

03-26970869(DL)
03-26971062 (FAX)
halim_hanapiah@lpp.gov.my

 

KETUA CAWANGAN
AUDIT DALAM
Rozalhasle bin Mat

03-26970986(DL)
03-26971012(FAX)
rozalhasle@lpp.gov.my

PENGARAH
HAL EHWAL KORPORAT
Mohd Hanifa bin Awang Su

03-26970982
03-26970961 (FAX)
mohdhanifa@lpp.gov.my

KETUA CAWANGAN
UNDANG-UNDANG
Nur Dalila @ Ibtisam binti Ahmad

03-26970985 (DL)
03-26970985(FAX)
dalila@lpp.gov.my


Dikemaskini pada: 10 Jul, 2020