PEKELILING KETUA PENGARAH 2015

PEKELILING KETUA PENGARAH 2015

Tahun 2015

Pekeliling KP Bil 14 Tahun 2015 - Kemudahan Perlindungan Insurans Kesihatan Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Berada Di Luar Negara atas Urusan Persendirian
 - [muat turun]
 

Pekeliling KP Bil 13 Tahun 2015 - Perlaksanaan Dasar Pemisah (Exit Policy) Bagi Pegawai Yang Berprestasi Rendah Dalam Perkhidmatan Awam
 - [muat turun]
 

Pekeliling KP Bil 12 Tahun 2015 - Kadar Kelayakan Kemudahan Cuti Rehat Tahunan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan
 - [muat turun]
 

Pekeliling KP Bil 11 Tahun 2015 - Pemberian Khas Tahun 2015
 - [muat turun]
 

Pekeliling KP Bil 10 Tahun 2015 - Imbuhan Tetap Perumahan Bagi Perkhidmatan Awam Persekutuan
 - [muat turun]
 

Pekeliling KP Bil 9 Tahun 2015 - Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat
 - [muat turun]
 

Pekeliling KP Bil 8 Tahun 2015 - Bantuan Khas Kewangan
 - [muat turun]
 

Pekeliling KP Bil 7 Tahun 2015 - Program Pementoran Lembaga Pertubuhan Peladang
 - [muat turun]
 

Pekeliling KP Bil 6 Tahun 2015 - Dasar dan Prosedur Pelepasan Jawatan dan Perletakan Jawatan
 - [muat turun]
 

Pekeliling KP Bil 5 Tahun 2015 - Penambahbaikan Kaedah Pemberian Pergerakan Gaji Tahunan dalam Perlaksanaan Jadual Gaji Tahunan Dalam Pelaksanaan Jadual Gaji Minimum-Maksimum
 - [muat turun]
 

Pekeliling KP Bil 4 Tahun 2015 - Pindaan Pekeliling Ketua Pengarah Bilangan 2 Tahun 2015 Para 7.7 Peraturan Bantuan Rawatan Perubatan Biasa dan Perubatan Khas Anggota Lembaga Pertubuhan Peladang
 - [muat turun]
 

Pekeliling KP Bil 3 Tahun 2015 - Kebenaran Pegawai-Pegawai Lembaga Pertubuhan Peladang yang Berkhidmat di Pertubuhan Peladang untuk Menerima Elaun, Bonus dan Intensif (Bukan Berunsur Tetap) dari Pertubuhan Peladang
 - [muat turun]
 

Pekeliling KP Bil 2 Tahun 2015 - Peraturan Bantuan Rawatan Perubatan Biasa dan Perubatan Khas Anggota Lembaga Pertubuhan Peladang
 - [muat turun]
 

Pekeliling KP Bil 1 Tahun 2015 - Peraturan Memberikan Kebenaran Tidak Hadir Kerja Atas Sebab-Musabab Kecemasan Am
 - [muat turun]

 

 

 Kemaskini Terakhir: 27 Sep, 2017