PEKELILING KETUA PENGARAH 2020

PEKELILING KETUA PENGARAH 2020

Tahun 2020

Pekeliling KP Bil. 1 Tahun 2020 - Pemberian Ex-Gratia Kematian Sekaligus Kepada Waris Yang Layak Bagi Anggota Yang Meninggal Dunia Dalam Perkhidmatan - [muat turun]

Pekeliling KP Bil. 2 Tahun 2020 - Pemerkasan Penggunaan Bahasa Kebangsaan Dalam Perkhidmatan Awam - [muat turun]

Pekeliling KP Bil. 3 Tahun 2020 - Kadar Pembahagian Hasilk Sewaan Hartanah Milik LPP Dengan Pertubuhan Peladang Yang Diterima Dari Pihak Ketiga (Penyewa Luar) - [muat turun]

Pekeliling KP Bil. 4 Tahun 2020 - Menerima Pakai Pekeliling Perbendaharaan WP1.4 Kadar Dan Syarat Tunututan Elaun,Kemudahan Dan Bayaran Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Kerana Menjalankan Tugas Rasmi (Tidak Termasuk Tentera dan Polis) LPP - [muat turun]Dikemaskini pada: 04 Jul, 2020