Unit Integriti LPP

Unit Integriti

LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG

APAKAH  INTEGRITI?

Kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu pada individu dan organisasi.Integriti berkait rapat dengan nilai dan etika.

Unit Integriti LPP ditubuhkan pada 14 Februari 2014 berasaskan kepada Pekeliling Ketua Pengarah LPP Bil. 11 Tahun 2013 bertarikh 10 Oktober 2013 dan Pekeliling Perkhidmatan Awam Bil.6 Tahun 2013.

VISI

Menjadikan warga LPP yang berintegriti, patuh pada arahan/ pekeliling/ undang-undang dan bebas daru sebarang salahlaku tatatertib.

MISI

Memantapkan integrity warga LPP agar sentiasa menjunjung dan menegakkan prinsip integriti melalui tadbir urus terbaik, budaya kerja berkualiti, akauntabiliti dan meningkatkan keyakinan warga peladang melalui sistem penyampaian awam yang lebih cemerlang.

Model ditetapkan oleh SPRM berasaskan tahap risiko dalam sesebuah organisasi :

Model A    -     Organisasi yang berisiko tinggi
Model B    -     Organisasi yang berisiko sederhana
Model C    -     Organisasi yang berisiko rendah

**Lembaga Pertubuhan Peladang ditetapkan pada model B.

OBJEKTIF

 1. Mempastikan penjawat LPP mengamalkan budaya kerja unggul dengan ciri-ciri moral dan etika yang kukuh.
 2. Meningkatkan keyakinan rakyat (peladang) menerusi sistem tadbir urus yang terbaik dan budaya kerja yang berkualiti.
 3. Melaksanakan sistem penyampaian yang cemerlang oleh penjawat LPP yang berintegriti dan berakauntabiliti.

Tujuan Unit Integriti LPP ditubuhkan:

* Mempastikan penjawat LPP mengamalkan budaya kerja unggul dengan ciri-ciri moral dan etika yang kukuh.

*Meningkatkan keyakinan rakyat (peladang) menerusi sistem tadbir urus yang terbaik dan budaya kerja yang berkualiti.

* Melaksanakan sistem penyampaian yang cemerlang oleh penjawat LPP yang berintegriti dan berakauntabiliti

FUNGSI

Unit Integriti menjalankan enam (6) fungsi utama iaitu :

1. Pengukuhan Integriti

 • Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam organisasi. Melalui pembangunan modal insan berintegriti dan memantapkan budaya berintegriti dan nilai-nilai murni;
 • Memastikan Peraturan Pegawai Awam (Tatakelakuan Dan Tatatertib) 1993 dipatuhi khususnya perisytiharan harta, percanggahan kepentingan, salah laku dan sebagainya

2. Pengurusan Aduan

 • Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan/maklumat mengenai salahlaku jenayah khususnya rasuah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi

3. Tadbir Urus

 • Memastikan pelaksanaan tadbir urus yang terbaik dan efektif dilaksanakan;
 • Memantau pelaksanaan Jawatankuasa Integriti Dan Tadbir Urus, mengkaji kelemahan dan penambahbaikan sistem dan prosedur, kawalan sistem, menutup ruang dan peluang rasuah dan salahlaku

4. Pematuhan

 • Memastikan pematuhan terhadap undang-undang serta sistem dan prosedur kerja yang berkuatkuasa serta mencadangkan penambahbaikan;
 • Melaksanakan inspektorat, pemeriksaan mengejut dan pemantauan berkala ke atas pematuhan undang-undang, peraturan dan pelaksanaan projek

5. Pengesanan dan Pengesahan

 • Mengesan dan mengesahkan aduan dan maklumat salahlaku jenayah seperti rasuah, penipuan, pecah amanah dan sebagainya serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi bagi memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil;
 • Melaporkan salahlaku jenayah kepada agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab

6. Tatatertib

 • Memastikan urusan prosedur tatatertib dijalankan dengan adil, cepat dan memberi kesan menyeluruh kepada organisasi ;
 • Melaksanakan pemantauan ke atas kes-kes tatatertib bagi mengelakkan berlaku kelewatan siasatan dan prosiding tatatertib bagi memastikan penyiapan kes dalam tempoh sewajarnya.

Carta Organisasi.

Carta Organisasi Unit Integriti

Buletin Integriti

Maklumat Peringatan Mesra Pengukuhan Integriti 2019

Maklumat Peringatan Mesra Pengukuhan Integriti 2018

Maklumat Peringatan Mesra Pengukuhan Integriti 2017

Maklumat Peringatan Mesra Pengukuhan Integriti 2016

 


 

Buku Panduan Perisytiharan Harta

Saluran Aduan Rasuah dan Tatakelakuan.

Borang Aduan Rasuah dan Tatakelakuan

Panduan Memberi Maklumat Berkualiti Kepada Unit Integriti.

Tahukah Anda Bahawa Cuti Sakit Swasta Yang Melebihi 15 Hari, Gaji Anda Akan Dipotong.

Mengambil Tindakan Pembetulan.

Jenis-Jenis Hukuman.

Kategori Tidak Hadir Bertugas.

Kemerosotan Integriti.

Ketidakhadiran.

Pengukuhan (Istihar Harta, Masalah Kewangan, Pekerjaan Luar, Terima Hadiah).

Akta 605.

Petikan Ucapan KP SPRM dan Warren Buffet

Petanda dan Kesan Rasuah

Petikan Ucapan Mantan KSN dan Perkhidmatan Awam Yang Berintegriti

Bersama Perangi Rasuah

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2015

Pengurusan Pendahuluan Tunai Pertubuhan Peladang

Integriti Individu dan Akauntabiliti

Mengemukakan Sijil Cuti Sakit Palsu

Laporan Tahunan UI 2017

Handbook UI Tahun 2018

Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Tatatertib Dari Tahun 2013 Hingga 2017 (Bukan Buang Kerja)

Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa  Tatatertib Dari Tahun 2013 Hingga 2016 (Buang Kerja)

Poster Integriti Tahun 2017

Panduan Pelaksanaan IBR

Panduan Mengurus Ketidakhadiran

Panduan Polisi Tiada Hadiah

Bunting Integriti Tahun 2017

Pelan Strategik Unit Integriti 2015 - 2020

Laman Media Integriti Jilid 1 Tahun 2017

Laman Media Integriti Jilid 2 Tahun 2017

Pelan Integriti 2015 - 2020

 

Hubungi kami di untuk pelbagai pertanyaan dan masalah.
Nama : MARSHETAH BINTI ABD. MALIK / AZMI BIN ISMAIL
No. Telefon : 03-26109600 Samb. 9882 & 9868
Email : marshetah@lpp.gov.my & azmie@lpp.gov.my
Kemaskini Terakhir: 03 Jul, 2020