Visi & Misi

Visi & Misi LPP

Visi

Menjadi Peneraju Transformasi Pertubuhan Peladang dan Peladang Produktif Dalam Sektor Pertanian.

 

Misi

Membangunkan Pertubuhan Peladang Sebagai Pemberi Perkhidmatan Berkesan Bagi Melahirkan Peladang Produktif.

 

 

 

 Dikemaskini pada: 04 Jul, 2020