Latar belakang Lembaga Pemegang Amanah YPP Pengurusan YPP Sumber Dana YPP Program Anak Angkat Hadiah Kecemerlangan Pelajaran Pinjaman Pendidikan YPP Anugerah Perdana YPP Kursus Dan Program Motivasi Program Kelab Pertanian Sekolah