Bhg. Pengeluaran Dan Pemasaran Bhg. Khidmat Pengurusan Bhg. Pembangunan Usahawan Dan Pembiayaan Bhg. Penyeliaan Dan Penguatkuasaan Bhg. Industri Padi Dan Beras Bhg. Kejuruteraan Bhg. Hal Ehwal Korporat Bhg. Perancangan & Penilaian Bhg. Kewangan Bhg. Pembangunan Modal Insan Bhg. Pengurusan Maklumat Bhg. Audit Pertubuhan Unit Integriti Caw. Audit Dalam Caw. Undang-Undang