w3c   Saiz Teks   w3c   w3c   w3c   w3c   w3c   w3c   w3c
e-Aduan | Soalan Lazim | Pautan | Bantuan | Peta Laman | Daftar Masuk
Tema Latarbelakang header-portal header-portal header-portal header-portal header-portal
header-portal
 
 
 

Pekeliling Ketua Pengarah 2015 Pekeliling Ketua Pengarah 2015

 • Tahun 2015
  • Pekeliling KP Bil 14 Tahun 2015 - Kemudahan Perlindungan Insurans Kesihatan Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Berada Di Luar Negara atas Urusan Persendirian

    - [muat turun]
    
  • Pekeliling KP Bil 13 Tahun 2015 - Perlaksanaan Dasar Pemisah (Exit Policy) Bagi Pegawai Yang Berprestasi Rendah Dalam Perkhidmatan Awam

    - [muat turun]
    
  • Pekeliling KP Bil 12 Tahun 2015 - Kadar Kelayakan Kemudahan Cuti Rehat Tahunan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan
    - [muat turun]
    
  • Pekeliling KP Bil 11 Tahun 2015 - Pemberian Khas Tahun 2015
    - [muat turun]
    
  • Pekeliling KP Bil 10 Tahun 2015 - Imbuhan Tetap Perumahan Bagi Perkhidmatan Awam Persekutuan

    - [muat turun]
    
  • Pekeliling KP Bil 9 Tahun 2015 - Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat

    - [muat turun]
    
  • Pekeliling KP Bil 8 Tahun 2015 - Bantuan Khas Kewangan

    - [muat turun]
    
  • Pekeliling KP Bil 7 Tahun 2015 - Program Pementoran Lembaga Pertubuhan Peladang

    - [muat turun]
    
  • Pekeliling KP Bil 6 Tahun 2015 - Dasar dan Prosedur Pelepasan Jawatan dan Perletakan Jawatan

    - [muat turun]
    
  • Pekeliling KP Bil 5 Tahun 2015 - Penambahbaikan Kaedah Pemberian Pergerakan Gaji Tahunan dalam Perlaksanaan Jadual Gaji Tahunan Dalam Pelaksanaan Jadual Gaji Minimum-Maksimum

    - [muat turun]
    
  • Pekeliling KP Bil 4 Tahun 2015 - Pindaan Pekeliling Ketua Pengarah Bilangan 2 Tahun 2015 Para 7.7 Peraturan Bantuan Rawatan Perubatan Biasa dan Perubatan Khas Anggota Lembaga Pertubuhan Peladang

    - [muat turun]
    
  • Pekeliling KP Bil 3 Tahun 2015 - Kebenaran Pegawai-Pegawai Lembaga Pertubuhan Peladang yang Berkhidmat di Pertubuhan Peladang untuk Menerima Elaun, Bonus dan Intensif (Bukan Berunsur Tetap) dari Pertubuhan Peladang

    - [muat turun]
    
  • Pekeliling KP Bil 2 Tahun 2015 - Peraturan Bantuan Rawatan Perubatan Biasa dan Perubatan Khas Anggota Lembaga Pertubuhan Peladang

    - [muat turun]
    
  • Pekeliling KP Bil 1 Tahun 2015 - Peraturan Memberikan Kebenaran Tidak Hadir Kerja Atas Sebab-Musabab Kecemasan Am

    - [muat turun]