Apa pandangan anda terhadap kemudahan pinjaman kepada para peladang.
Sangat Baik
Baik
Memuaskan
Boleh diperkemaskini lagi
Kurang Memuaskan