Jumlah Penggunaan Perkhidmatan Dalam Talian 2017

Perkhidmatan Dalam Talian

Bil

Nama Perkhidmatan Dalam Talian

BILANGAN TRANSAKSI/TAHUN 2017

Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Julai

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Jumlah

Peratus

1

e-Ahli

20

15

23

18

27

19

26

32

21

14

9

13

237

0.06

2

e-Peladang

200

540

300

150

215

110

306

275

213

274

300

250

3133

0.69

3

e-Perpustakaan

5

9

7

8

9

7

8

11

8

6

13

15

106

0.02

4

Sistem PACU

32

49

36

45

67

50

14

65

34

196

153

126

838

0.18

5

e-Peperiksaan

30

41

30

25

34

28

18

20

18

22

10

13

269

0.07

 

Jumlah

258

654

396

246

352

214

382

403

294

512

476

417

4604

100



Kemaskini Terakhir: 25 Jan, 2018