Jumlah Penggunaan Perkhidmatan Online 2016

Jumlah Penggunaan Perkhidmatan Online 2016

Perhatain: Sistem PACU tidak beroperasi dalam bulan Januari 2016 hingga Jun 2016 kerana sistem ini sedang ditambahbaik

 

Bil Nama Perkhidmatan Dalam Talian BILANGAN TRANSAKSI/TAHUN 2016
Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah Peratus
1 e-Aduan 2 1 1 4 1 3 1 0 0 3 1 2 19 0.00
2 e-Peladang 9000 8973 1754 2417 1954 1500 2010 1501 2010 1820 905 1050 34,894 0.99
3 e-Perpustakaan 22 26 20 16 19 15 13 25 20 30 15 30 251 0.00
4 Sistem PACU - - - - - - 605 150 250 325 305 284 2,524 0.00
5 e-Peperiksaan 20 30 20 23 12 17 20 23 30 35 30 20 280 0.00
 

Jumlah

9044 9030 1795 2460 1986 1535 2649 1699 2310 2213 1,256 1,384 37,968 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kemaskini Terakhir: 06 Feb, 2017