Laporan Pengurusan Aduan Awam

Laporan Pengurusan Aduan Awam 2013

Bil

Sumber Aduan

Jumlah Aduan / Tahun 2013

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogs

Sep

Okt

Nov

Dis

Jumlah

1

Surat

 

 

 

 

 

1

1

1

 

1

 

 

4

2

Telefon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Portal LPP

 

 

 

 

2

1

2

4

3

 

 

 

12

4

Emel

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

2

5

Media Cetak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Media Elektronik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Akhbar

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

4

8

Dialog/Perjumpaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Biro Pengaduan Awam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Portal MOA/iSPAAA

 

2

1

5

1

 

 

 

 

 

 

 

9

11

Lain-Lain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah

3

2

1

5

3

2

3

6

3

1

2

0

31Kemaskini Terakhir: 01 Jan, 2014