Laporan Pengurusan Aduan Awam

Laporan Pengurusan Aduan Awam 2014

Bil

Sumber Aduan

Jumlah Aduan / Tahun 2014

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogs

Sep

Okt

Nov

Dis

Jumlah

1

Surat

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

2

2

Telefon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Portal LPP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

2

5

4

Emel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Media Cetak

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

6

Media Elektronik

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

7

Akhbar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Dialog/Perjumpaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Biro Pengaduan Awam

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

4

10

Portal MOA/iSPAAA

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

11

Lain-Lain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah

0

0

0

2

0

6

0

0

1

2

1

2

14Kemaskini Terakhir: 01 Jan, 2015