Sebutharga LPP (HQ) Bil. 11/2019

Sebutharga LPP (HQ) Bil. 11/2019

Sebutharga LPP (HQ)  Bil. 11/2019

Membekal, Memasang, Mengujiguna dan Mentauliah Perkakasan dan Perisian ICT Untuk Kegunaan Pertubuhan Peladang Kawasan Putrajaya

Tarikh tutup : 08 April 2019 (Isnin)Kemaskini Terakhir: 04 Apr, 2019