Sebutharga LPP (HQ) Bil. 12/2020

Membekal, Menghantar Dan Memasang 2 Set Sofa Beserta Meja Untuk Kegunaan Lembaga Pertubuhan Peladang