Sebutharga LPP (HQ) Bil. 13/2018

Sebutharga LPP (HQ) Bil. 13/2018

Sebutharga LPP (HQ) Bil. 13/2018. Tarikh Tutup : 15 Mac 2018 (Khamis)

Merekabentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Majalah Transformasi Pertanian Lembaga Pertubuhan Peladang 2018.Kemaskini Terakhir: 12 Mar, 2018