Sebutharga LPP (HQ) Bil. 13/2021

Mei 2021

Sebutharga LPP (HQ) Bil. 13/2021

Membekal, Memasang, Mengujiguna dan Mentauliah Perkakasan dan Perisian Video Conferencing (VC) untuk Lembaga Pertubuhan Peladang

Tarikh tutup : 28 Mei 2021(Jumaat)Kemaskini Terakhir: 19 May, 2021