Sebutharga LPP (HQ) Bil. 16/2018.

Sebutharga LPP (HQ) Bil. 16/2018.

Sebutharga LPP (HQ) Bil. 16/2018. Tarikh Tutup : 28 Mac 2018 (Rabu)

Merekabentuk, Menyelenggara, Menyiapkan, Membekal Bahan Hiasan Dan Melupuskan Pameran Serta Poster Bagi Pavilion Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani (MOA) dalam Pameran MIHAS 2018.Kemaskini Terakhir: 22 Mar, 2018