Sebutharga LPP (HQ) Bil. 19/2020

Sebutharga LPP (HQ) Bil. 19/2020

Sebutharga LPP (HQ) Bil. 19/2020

Merekabentuk, Mengubahsuai Dan Menaiktaraf Ruangan Menunggu Aras 10 C Dan Bilik Mesyuarat Tengku Ahmad Rithauddeen Menara Lembaga Pertubuhan Peladang

Tarikh tutup : 23 Julai 2020 (Khamis)Kemaskini Terakhir: 15 Jul, 2020