Sebutharga LPP (HQ) Bil. 20/2020

Sebutharga LPP (HQ) Bil. 20/2020

Sebutharga LPP (HQ) Bil. 20/2020

Membekal, Memasang Dan Mengujiguna Bagi Penukaran Sistem Telefon Sedia Ada Kepada Sistem Yang Baru di Bangunan LPP Ibu Pejabat Kuala Lumpur

Tarikh tutup : 7 Ogos 2020 (Jumaat)Kemaskini Terakhir: 30 Jul, 2020