Sebutharga LPP (HQ) Bil. 27/2018

Membekal Dan Menghantar `NEW UNIT OF AUTO TRANSMISSION VEHICLE

       Sebutharga LPP (HQ) Bil. 27/2018


Membekal Dan Menghantar `NEW UNIT OF AUTO TRANSMISSION VEHICLE WITH DISPLACEMENT CAPACITY NOT MORE THAN 2,400 CC’ sebanyak 1 Unit Lembaga Pertubuhan PeladangKemaskini Terakhir: 05 Jul, 2018