Sebutharga LPP (HQ) Bil. 29/2020

Sebutharga LPP (HQ) Bil. 29/2020

Sebutharga LPP (HQ) Bil. 29/2020

Membekal, Menghantar Dan Mengujiguna Peralatan Jentera Pertanian Bagi Kegunaan Lembaga Pertubuhan Peladang

i) ′′Heavy Duty Rotary Tiller With Working Width 225 Cm (90 Inches) Fully Assembled With Slip Clutch And PTO- Driven Shaft Assembly′′ Sebanyak 3 Unit

ii) ′′New Unit Of Variable Chamber Round Baler′′ Sebanyak 1 Unit

Tarikh tutup : 30 Oktober 2020 (Jumaat)Kemaskini Terakhir: 23 Oct, 2020