Sebutharga LPP (HQ) Bil. 32/2020

Sebutharga LPP (HQ) Bil. 32/2020

Sebutharga LPP (HQ) Bil. 32/2020

Membekal, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah Perkakasan Dan Perisian Video Conferencing (VC) Untuk Lembaga Pertubuhan Peladang

Tarikh tutup : 12 November 2020 (Khamis)Kemaskini Terakhir: 05 Nov, 2020