Sebutharga LPP (HQ) Bil. 33/2019

Sebutharga LPP (HQ) Bil. 33/2019

Sebutharga LPP (HQ)  Bil. 33/2019

Membekal, Memasang Dan Mengujiguna Bagi Penukaran Sistem Telefon Sedia Ada Kepada Sistem Yang Baru di Bangunan LPP Ibu Pejabat Kuala Lumpur

Tarikh tutup : 07 Oktober 2019 (Isnin)Kemaskini Terakhir: 04 Oct, 2019