Sebutharga LPP (HQ) Bil. 46/2018

Sebutharga LPP (HQ) Bil. 46/2018. Tarikh Tutup: 11 Disember 2018 (Selasa).

Sebutharga LPP (HQ) Bil. 46/2018.

Membekal, Memasang, Mengujiguna dan Mentauliah Perkakasan dan Perisian ICT  Untuk Kegunaan Lembaga Pertubuhan Peladang Ibu Pejabat, LPP Negeri, Institut Pengurusan Peladang Dan PPK Putrajaya. 

Tarikh Tutup: 11 Disember 2018 (Selasa).Kemaskini Terakhir: 04 Dec, 2018