Sebutharga LPP (HQ) Bil. 6/2019

Sebutharga LPP (HQ) Bil. 6/2019

Sebutharga LPP (HQ)  Bil. 6/2019

Memperbaharui Perlindungan Insurans Bangunan Menara Lembaga Pertubuhan Peladang Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Bermula 1 April 2019 hingga 31 Mac 2022.

Tarikh tutup : 22 Februari 2019 (Jumaat)Kemaskini Terakhir: 14 Feb, 2019