Tender LPP (HQ) Bil. 05/2020

November 2020

Tender LPP (HQ) Bil. 05/2020

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJIGUNA DAN MENTAULIAH KOMPUTER PERIBADI SECARA SEWA GUNA (LEASE TO USE) SELAMA 3 TAHUN UNTUK LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG

Tarikh tutup : 09 Disember 2020 (Rabu)Kemaskini Terakhir: 30 Nov, 2020