Tender LPP Sabah

Bil. 1/2020

Tender LPP Sabah Bil. 1/2020

MEMBEKAL,MENGHANTAR, MENGUJIGUNA PERALATAN DAN INPUT PERTANIAN KEPADA USAHAWAN PERTUBUHAN PELADANG BAGI 26 PERTUBUHAN PELADANG UNTUK PROJEK TANAMAN DAN TERNAKAN PELBAGAI JENIS DI BAWAH PROJEK iRANGSANGAN EKONOMI PRIHATIN RAKYAT (PRE2) TAHUN 2020 LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG SABAH

Tarikh tutup : 08 Disember 2020 (Selasa)Kemaskini Terakhir: 09 Nov, 2020