AHLI JEMAAH PENGARAH

NEGERI WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN

PERTUBUHAN PELADANG NEGERI WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN

AJP

 1. DATUK HAJI YUSSOF BIN HJ. MOHAMMAD (PENGERUSI)
 2. BUNGSO BIN HJ. MOHAMMAD
 3. NORDIN BIN HJ. MOHD. ISA
 4. HAJI HASSAN BIN ABD. HAMID
 5. HAJI MUSTAFFA BIN HJ. TANGKIM
 6. ABU BIN HJ. MAHMOOD
 7. HAJI KASDI BIN KURDI
 8. ZAKARIA BIN SAID
 9. HAJI MD. YUSOF BIN HJ. CHUCHU

AJP PELADANGMUDA

 1. HASNIZAM BIN ABD. RASHID
 2. JAMAL BIN MULOK

AJP PELADANGNITA

 1. ZALIHAH BINTI ALI
 2. NORAINI BINTI JAPTIN

 

PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN LABUAN UTARA

AJP

 1. BUNGSO BIN HJ. MOHAMMAD (PENGERUSI)
 2. NORDIN BIN HJ. MOHD. ISA
 3. HAJI HARUN BIN DAMIT @ AWANG DAMIT
 4. HAJI HASSAN BIN ABD. HAMID
 5. HAJI KASDI BIN KURDI
 6. MADZAN BIN HJ. MD. YUNUS
 7. HAJI MUSTAFFA BIN HJ. TANGKIM

 

AJP PELADANGMUDA

 1. MOHD. DZULFAIZAL BIN AB. MANAN
 2. JAMAL BIN MULOK

AJP PELADANGNITA

 1. NORAINI BINTI JAPTIN
 2. HAJAH TIMAH @ FATIMAH BINTI HJ. KARIO

 

PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN LABUAN SELATAN

AJP

 1. ZAKARIA BIN SAID (PENGERUSI)
 2. HAJI ABDUL RAHMAN BIN HJ. LAMUDIN
 3. ABU BIN HJ. MAHMOOD
 4. AWANG @ ABDULLAH BIN YASSIN
 5. HARRIS BIN HJ. HASSIM
 6. HAJI MD. YUSOF BIN HJ. CHUCHU
 7. ABDULLAH BIN HUSSIN

AJP PELADANGMUDA

 1. NOR JEHAN BIN ZAKARIA
 2. YANTEI BINTI BAKIR

AJP PELADANGNITA

 1. NORASIKIN BINTI OSMAN
 2. HAJAH SITI HALIMAH BINTI HJ. AZAMAIN

 

 


Kemaskini Terakhir: 16 Feb, 2017