AHLI JEMAAH PENGARAH

NEGERI PERLIS

PERTUBUHAN PELADANG NEGERI PERLIS

AJP

 1. Y.M DATO' TENGKU AZIZ BIN TENGKU JAAFAR (PENGERUSI)
 2. AZIT BIN YUSOP
 3. ZAIN BIN MAN
 4. HAJI ABU SAMAH BIN HAJI PUTEH
 5. HAJI HAD BIN BAKAR
 6. DATO' HAJI TALIB BIN HJ ALI
 7. HAJI ABDUL RAHMAN BIN ABDULLAH
 8. DATO' HAJI MUSA BIN HASSAN
 9. HAJI SEHIDAN BIN ISMAIL

AJP PELADANGMUDA

 1. ASRUL BIN AZIT
 2. AZ ROSTAM BIN AHMAD

AJP PELADANGNITA

 1. NORAINI BINTI HAMZAH
 2. SHARIFAH PUTEH BINTI SYED ALI

 

PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN PADANG SIDING

AJP

 1. DATO' TENGKU AZIZ BIN TENGKU JAAFAR (PENGERUSI)
 2. CHE RUSLE BIN ISHAK
 3. HAJI KASSIM BIN JAMIN
 4. HAKAM BIN HAJI HASSAN
 5. NOH BIN OSMAN
 6. HAJI ABDUL WAHAB BIN HUSSAIN
 7. BESERI BIN DIN

 

AJP PELADANGMUDA

 1. WAN ROHAIZI BIN WAN ISMAIL
 2. ZAIRI BIN ABIDIN

AJP PELADANGNITA

 1. ZAITON BINTI CHE NAYAN
 2. AISHAH BINTI NOH

 

PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN BESERI

AJP

 1. HAJI KAMARUDIN BIN CHE KASSIM (PENGERUSI)
 2. SAAD BIN IBRAHIM
 3. KAMIS BIN YA
 4. AB. NASIR BIN OMAR
 5. ISHAK BIN KASIM
 6. HAJI ISMAIL BIN NOR
 7. HAJI NANYAN BIN TAIB

AJP PELADANGMUDA

 1. AZ ROSTAM BIN AHMAD
 2. MOHD TARMIZI BIN YAHAYA

AJP PELADANGNITA

 1. ZAITON BINTI ISMAIL
 2. NORIZAN BINTI ABDULLAH

 

PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN PAYA

AJP

 1. HAJI HAD BIN BAKAR (PENGERUSI)
 2. ABD AZIZ BIN KASIM
 3. MD NOOR BIN BIDIN
 4. HAJI DAHLAN BIN ISMAIL
 5. AZIZ BIN SAAD
 6. ABDUL RAZAK BIN CHOH
 7. RAMZAIKA BIN KAMIS

AJP PELADANGMUDA

 1. MOHD ASHRAF BIN SHUIB
 2. MAHAZIR BIN MAT ALIM

AJP PELADANGNITA

 1. SHARIFAH PUTEH BINTI SYED ALI
 2. ASHKIAH BINTI SUBOH

 

PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN BINTONG

AJP

 1. HAJI ABU SAMAH BIN HAJI PUTEH (PENGERUSI)
 2. SUBAN @ ANI BIN HASSAN
 3. JAMALUDDIN BIN MUSTAFFA
 4. WAN AFENDI SALIM BIN WAN HUSSIN
 5. HAJI HALIM BIN AHMAD
 6. MOHD. ZAKI BIN REJAB
 7. AB. KARIM BIN SAAD

AJP PELADANGMUDA

 1. AZLI SHAM BIN ALIAS
 2. HALIZAN BIN HASSAN

AJP PELADANGNITA

 1. SOFIAH BINTI HAMID
 2. SITI MASTURA BINTI SULAIMAN

 

PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN TITI TINGGI

AJP

 1. HAJI ARIFFIN BIN SAMAN (PENGERUSI)
 2. HAJI ABDULLAH BIN NAYAN
 3. CHE PEN BIN JUSOH
 4. AZNAN BIN AHMAD
 5. HAJI HASBULLAH BIN MUHAMMAD
 6. YAACOB BIN SALLEH
 7. ISMAIL BIN DAUT

AJP PELADANGMUDA

 1. AZIZI BIN KHALIT
 2. ABDUL LATIF BIN ABU HASSAN

AJP PELADANGNITA

 1. NORLIZA BINTI MD. SALLEH
 2. HAWA BINTI OMAR

 

PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN MATA AYER

AJP

 1. HAJI ABDUL RAHMAN BIN ABDULLAH (PENGERUSI)
 2. HAJI YAAKOB BIN SAAD
 3. YM KU DENAN BIN KU ABDULLAH
 4. ROSLAN BIN MIS
 5. SHAHIDUN BIN KASA
 6. HAJI YAACOB BIN L. DIN
 7. MUSA BIN ABU SAMAH                       

AJP PELADANGMUDA

 1. ZULKIFLI BIN SAAD
 2. AMIR FIRDAUS BIN MOHD AMIN

AJP PELADANGNITA

 1. NORSHAH BINTI RAMLY
 2. CHE MA BINTI AHMAD

 

 


Kemaskini Terakhir: 16 Feb, 2017